Park Bredelaar

Begin 2012 hebben Marc Leeflang en ik als samenwerkingsverband Vandatsoortdingen de opdracht gekregen om een park te ontwerpen binnen landschapspark Park Lingezegen. We ontwerpen dit park samen met landschapsarchitect Jan Heersche van Dienst Landelijk Gebied.

Dit park van ca 1 ha ligt ten oosten van boerderij Bredelaar aan de Breedlersestraat, in Park Lingezegen. Op een stuk grond dat als Archeologisch Rijksmonument is aangewezen, is ‘Landbouwgrond door de eeuwen heen’ als thema gekozen voor de verbeelding en inrichting van het park. Het wordt een aantrekkelijke verblijfplaats voor recreanten, waar cultuurhistorische en archeologische sporen op eigentijdse wijze worden beleefd.

Het boerenerf is inspiratiebron geweest voor de verschillende elementen in het park. De gebruikte materialen en elementen, zoals de stelconplaten, betonnen keerwanden, staalconstructies en robuuste houten balken komen op een gemiddeld boerenerf voor. De maat van een standaard stelconplaat (2 x 2 meter) is leidend geweest voor de afmetingen van de meeste elementen in het park.

Om de archeologie in de ondergrond extra te beschermen en om de ontwerpmogelijkheden te vergroten is het hele terrein twintig centimeter opgehoogd tot anderhalve meter hoogte in het midden. Hierdoor is een licht welvend terrein ontstaan dat doorsneden wordt door een hoofdpad van stelconplaten. Meer ophogen is hier niet mogelijk, de hoeveelheid grond drukt dan te veel op de onderliggende archeologische laag.

Het stelcon hoofdpad verbindt de entree met het paviljoen, met halverwege een ‘picknickkleed’ van gras en een betonnen vuurplaats met houten banken. In de oude elzensingel aan de Breedlersestraat is de entree gemaakt. Deze bestaat uit een groot stalen landhek dat ook als fietsenstalling dient. Hier is ook ruimte voor een mobiele kiosk voor bijvoorbeeld de verkoop van vergeten groenten.

In het midden van het park ligt het ‘picknickkleed’, dat in het park is gedrapeerd. Het reliëf wijkt af van de rest van het maaiveld. Het picknickkleed is voor het grootste deel in gras uitgevoerd. Het bestaat uit vlakken van 2 x 2 meter in een lichte en een donkere grassoort.
Bij het stelconpad gaat het picknickkleed over in stelconplaten. Hier is in het vlakkenpatroon een vuurplaats opgenomen met daarbij aan de betonnen keerwanden houten zitbalken. Rondom het picknickkleed staan in de kopse kanten van de keerwand teksten over de landbouw: een middeleeuwse tekst aan de zijde van de vuurplaats, een Latijnse tekst aan de zijde van het grasveld.

Eind 2012 is het voorlopig ontwerp goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur van Park Lingezegen. Eind mei 2016 wordt het park officieel geopend.

Facebooktwitterlinkedinmail